นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรโมชั่น สหกรณ์ฯ: รับโบนัสฟรี !!! ไม่รู้ตัว

Ico48

ทำหน้าที่ได้เหมาะสมกับที่เป็นผู้แทนสหกรณ์ ของศูนย์เครื่องมือฯ