นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 1 ตามธรรมชาติ พัฒนาการของคน และผู้เรียนเป็นสำคัญ

Ico48

ทุกระบบกำลังปรับตัว การลงทุนเพื่อการศึกษาขณะนี้สูงมากสำหรับผู้ปกครอง เมื่อไหร่การศึกษาใช้เงินน้อยลง คนได้ฝึกตนเองตามความเป็นจริง และความจำเป็นบนต้นทุนและพื้นฐานของชีวิตมากขึ้น ตามทุนที่ตนมี ตนเป็น ความสมดุลของการพัฒนาคนกับทรัพยากรที่มีคงเกิดได้

ม.อ.ได้ต้นทุนการเสียสละที่ดินของคุณหญิงหลง ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อการศึกษา เราจะทำหน้าที่คืนทุน(กำไร)ให้กับสังคมอย่างไร

คงต้องย้อนกลับมาทบทวนเป้าหมายของคนทำงานด้านการศึกษา ว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของตนเองในการทำหน้าที่จัดการศึกษากันแน่

สถานการณ์ในปัจจุบัน สินค้าอย่างอื่นมีการต่อรองราคา แต่การศึกษาไม่เคยมีใครต่อรองมีแต่ขอผัด-ผ่อน เรียนจบ ไม่จ่ายก็ไม่ได้ไปรับรองการจบ แต่สิ่งนั้นหาใช่ใบรับรองว่าได้ทำงานตามที่ได้เล่าเรียนมาไม่

คนรุ่นหลังคงรอผู้มากด้วยประสบการณ์ร่วมกันหาทางรอดให้ กับสังคม....

การเสียสละ เท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดความงดงาม ในระบบการศึกษาและในสังคม

เชื่อเช่นนี้

ยาดมเอง