นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 3 การพัฒนาสู่ความโง่เขลา

Ico48

"ความโง่เขลา ที่คงต้องปรับเปลี่ยน "

เราสอนให้คน มีความสุข จากความสะดวก สะอาด สบาย ได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วทันใจ ที่ไม่ต้องลงมือทำด้วยตนเอง

บทเรียนนี้สอนให้รู้ว่า ต้องพัฒนาปัญญามาแก้ ที่เป็นภาวนามยปัญญา

เชื่อเช่นนี้

ยาดมเอง