นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 4 ย้อนยุคบรรพชนจะหายโง่เขลา

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
11 May 2012 18:42
#77160

ยุวชนต้องการต้นแบบ ที่เป็นแรงบันดาลใจ ในทางที่ควรเอาอย่างเพื่อความอยู่รอดในอนาคต

เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเขาเหล่านี้ ต้องการอะไรจากระบบการจัดการศึกษา

หากเราจะสร้างโอกาสให่เขาเหล่านั้น ได้แสดงจินตนาการหรือฝันที่เขาต้องการเป็น ต้องการทำ

ผู้จัดการศึกษาจะช่วยเขาได้อย่างไรตามที่เขาเสนอความต้องการ โดยให้เขาร่วม เสนอในการออกแบบการเรียน

ผู้สอนคงต้องปรับบทบาท จากผู้ให้ข้อมูลความรู้ เป็นผู้ที่รับฟังความรู้ความคิดที่เขามี แล้วร่วมตรวจสอบให้ไปในทางทีถูกต้อง

ตามครรลองครองธรรม

น่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนอีกมิติหนึ่ง สำคัญที่เราจะยอมผ่อนถ่ายความเป็นไท ของการจัดการศึกษาให้เขาได้หรือไม่

ผู้เรียนได้ศึกษาฝึกฝนในสิ่งที่เขาสนใจพัฒนา หาใช่ช่วยสานฝันที่เป็นผลงานของผู้สอนให้สำเร็จ

"ปลูกด้วยรัก ช่วยถักฝัน" ยอมรับในความเป็นอัตลักษณ์ของกันและกันแบ่งปันเกือกูล เจอจุนกันเท่าที่ทำได้ในความป็นจริงของแต่ละคน

เพื่อความเป็นสถาบันสร้างสุข

เกิดแล้วในใจของทุกคน อยู่ที่การแสดงออกให้สื่อถึงกัน

สิ่งนี้ถือเป็นมาตราฐานหนึ่งของการจัดการศึกษาในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงต่อไปได้หรือไม่

สำคัญที่การออกแบบร่วมกัน แล้วทำไปด้วยกัน เรียนรู้ร่วมกันไปอย่าง สงบสุขและเบิกบาน

ขอบคุณสำหรับประเด็นให้ได้ลองฝึกสมองค่ะ

ที่สำคัญคือการลองทำแล้วเรียนรู้ไป......

จบแบบฝึกหัดบทนี้

ด้วยความขอบคุณ