นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่ายนรก Auschwitz concentration camp

Ico48

เคยคิดเหมือนกันนะคะว่าเราจะรับรู้เรื่องราวร้ายๆในอดีตกันไปทำไม แต่พอคิดอีกทีก็เห็นจริงว่า ความรู้ช่วยให้เกิดความคิดที่จะช่วยกันทำให้เรื่องร้ายๆไม่เกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลก 

เนื้อหาเต็ม: ค่ายนรก Auschwitz concentration camp