นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียนอะไรใน Share...เอาไอเดียมาฝากค่ะ

Ico48

ดูท่าทาง มีให้เขียนอีกเยอะ

ณ ปัจจุบัน เกือบ 14 จังหวัดภาคใต้

ส่งเครื่องมือมารับบริการอย่างไม่ขาดสาย