นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียนอะไรใน Share...เอาไอเดียมาฝากค่ะ

Ico48

ขอชื่นชมชาวบล็อก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่แบ่งปันความรู้จากเนื้องานที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน นำมาบอกเล่าผ่านเวทีแห่งนี้ เก่งจริง ๆ ค่ะ