นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บ. ชไนเดอร์ จัดอบรมเรื่อง PLC and SCADA

Ico48

เรียนคุณสุวิชา: ปกติชมรมฯ รับเฉพาะ นศ. วิศวฯ ไฟฟ้า มอ. เป็นสมาชิกนะครับ แต่ตอนนี้ชมรมขอหยุดพักไปก่อน ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ค่อยมีกิจกรรม