นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณภาพการบริการ

Ico48

อย่างน้อยที่สุด ขอให้มีช่องการตรวจสอบด้วยตัว จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ

เช่น http://reg.psu.ac.th/reg-document/index.aspx คาดว่าน่าจะพึ่งทำเสร็จสัปดาห์ที่ผ่านมา

เนื้อหาเต็ม: คุณภาพการบริการ