นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบการตรวจยานพาหนะผ่านเข้าออกม.อ.

Ico48
  • ไม่มั่นใจว่า ม.อ. จะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยนี้ มาใช้อย่างยั่งยืนหรือเปล่า และจะปลอดภัยจริงหรือ?
  • หากจะไม่ต้องให้มีการตรวจสอบ ให้มาก่อนเวลา 08.00 น.นะค่ะ  และเข้า ม.อ. ช่วงเที่ยง ๆ ค่ะ  ทางจะสะดวก  เห็นสภาพการวางมาตรการ น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง
  • ตอนนี้ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กลุ่มลูกค้าคนสำคัญคือ นักเรียนที่เข้ามาสอบสัมภาษณ์ ต้องทำหน้าที่เดิน ๆ  เพราะไม่สามารถนำรถยนต์เข้ามาได้   และที่น่าเห็นใจคือ ผู้ที่เข้ามาสมัครงาน ต้องจอดรถหน้า ม.อ. และเดินเข้ามาคณะฯ  ลัดเลาะหาช่องทางที่สะดวก และถึงเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 
  • น่าจะมีการทบทวนกันบ้างนะค่ะ ภายหลังจากทื่ได้ประกาศใช้กันแล้ว ว่า ผลเป็นอย่างไรกันบ้าง