นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบการตรวจยานพาหนะผ่านเข้าออกม.อ.

Ico48
  • ขอแก้ไข ข้อความค่ะ
    "ตอนนี้ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กลุ่มลูกค้าคนสำคัญคือ นักเรียนที่เข้ามาสอบสัมภาษณ์ ต้องทำหน้าที่เดิน ๆ  เพราะไม่สามารถนำรถยนต์เข้ามาได้"  ขอเปลี่ยนรถยนต์ เป็นรถจักรยานยนต์ ค่ะ