นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
16 พฤษภาคม 2555 10:58
#77252

ขอทราบความคืบหน้าการพิจารณา โครงการเออรี่ ปี 2556 ของม.อ. ไม่ทราบมีความก้าวหน้าอย่างไร