นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่ายนรก Auschwitz concentration camp

Ico48

คนเราเรียนรู้เรื่องในอดีต เพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดเหมอเมื่อครี่งมราที่เกิดขึ้น

เนื้อหาเต็ม: ค่ายนรก Auschwitz concentration camp