นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริการรับตัวอย่างจากรถโดยสาร/รถตู้

Ico48

เห็นรูปตอนแรก นึกว่าศูนย์ ฯ ซื้อรถตู้แล้ว หุหุ