นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (12-18 พฤษภาคม 55) ของ Share.psu

Ico48

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียนเลยไม่ติดโผนี้

ที่จริงก็เขียนแต่ไม่ตกผลึกในความคิดเลยเขียนๆหยุดซะหลายวัน ท้ายที่สุดต้องหยุด เปลี่ยนเรื่อง

เราเอง