นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนละเรื่องเดียวกัน : Formula Bar (แถบสูตร) หาย!!

Ico48
นายอับดุลกอเดร์ แมแลแมง [IP: 113.53.128.184]
21 พฤษภาคม 2555 22:40
#77352

เป็นประโยชน์มากกกกกกกกกกกกก ขอบคุณอีกครั้งครับ