นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Monly22May2012_08.jpg

Ico48

พี่ธีรภัทร์(เพื่อร่วมรุ่น)เท่ห์จังค่ะ

เนื้อหาเต็ม: Monly22May2012_08.jpg