นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำบุญ ได้บาป

Ico48

แต่เดิม การปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า

เราจะไปเอามาจากตลาด ที่เค้าขายเอามาบริโภค

แต่เดี่ยวกลายเป็น คนไปจับพวกมันมาเพื่อให้เอามาปล่อย

ปล. ตอนนี้ ผมก็ใช้วิธีเดินตลาด เพื่อไปชื้อสัตว์เพื่อนี้มาปล่อย

ิยิ่งตัวที่กำลังจะโดนทุบหัว

เนื้อหาเต็ม: ทำบุญ ได้บาป