นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เสียงดังจากยอย

Ico48

เครื่อง cnc ที่ภาควิชาฯก็เคยเป็นเช่นเดียวกัน ส่งเสียงดังมาก เมื่อถอดออกมาก็พบว่าแทบจะไม่เหลือสภาพของยางกันกระแทก

เนื้อหาเต็ม: เสียงดังจากยอย