นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่องราวของ “อ่างศรีตรัง”

Ico48
  • ดีจังเลย  ที่อาจารย์ได้มาเล่าประวัติความเป็นมา "อ่างศรีตรัง"  ซึ่งเป็นเรื่องที่มองข้ามกัน  แต่จะเห็นความสำคัญต่อเมื่อ มีท่วม หรือน้ำจะล้นอ่างแล้ว 
  • เมื่อก่อน เมื่อช่วงน่าแล้ง  พบว่า จะเห็นน้ำเหลือนิดเดียวที่ก้นอ่าง  แต่ช่วงหลัง พบว่า แม้หน้าแล้งก็ตาม จะเห็นภาพน้ำอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่กระจุกเหมือนแต่ก่อน  เพราะมีการปรับพื้นที่นี้เอง
  • คิดว่า พวกเราคงจะได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ม.อ. ด้านอื่น ๆ อีกนะค่ะ สมัยที่ท่าน ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ   ไปพัฒนาทางด้านกายภาพของ ม.อ. เมื่อครั้งในอดีตค่ะ