นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่องราวของ “อ่างศรีตรัง”

Ico48

การจัดการประโยชน์ ไม่เพิ่มรายได้ ก็ลดค่าใช้จ่าย กรณีนี้เป็นการลดค่าใช้จ่าย เพียงการบริหารจัดการ ภาคใต้ฝนตกมาก บริหารดี ๆ จะประหยัดไดมากกว่านี้

รออ่านเรื่องต่อไป