นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่องราวของ “อ่างศรีตรัง”

Ico48

ดี ครับ ...

ถ้าจะให้ครบถ้วนกระบวนความ น่าจะบรรจุเรื่องราว ที่ ..

ครั้งหนึ่ง เคยมีเกาะกลางอ่าง

ครั้งหนึ่ง เคยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง

ครั้งหนึ่ง เคยรอ ยู เอฟ โอ

และ หลาย ๆ ครั้งหนึ่ง ;=)