นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พิธีส่งมอบงานตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 และการประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1

Ico48

ใส่ "tag" ยาวมาก จะค้นหาไม่เจอนะคะ

แนะนำให้ใส่... "สภาวิศวะ 35" "จรัญ บุญกาญจน์"

"วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ."

สั้นๆ ที่ค้นหาง่ายค่ะ

เมตตา