นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CSR: พิจารณาประเด็นและกลยุทธ์

Ico48

สงสัย เป็นเพราะวันก่อน รมควันไล่ต่อหัวเสือหน้าบ้าน กรรมเริ่มตามทันแระ

ครายทำกำอารายไว้ เห็นเริ่มๆส่งผลกันแล้วววววว