นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันไหว้ครู

Ico48

วันนี้ต้องเอาบันทึกนี้ให้ ลูกสาวอ่าน ซะแล้ว...

ขอบคุณค่ะ

เมตตา

เนื้อหาเต็ม: วันไหว้ครู