นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ท่านทราบหรือไม่ว่า ณ เวลานี้ ในโลกของเรามีคนอยู่กี่คน ?

Ico48

อยู่ให้ง่าย เมื่อตายยาก ลำบากต้องอดทนค่ะ ท่านจันทร์บอกไว้