นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
สุวัตร แอบไทสง [IP: 125.25.198.62]
16 มิถุนายน 2555 08:32
#77889

ทหารที่ออกปฏิบัติงาน ที่ตายๆ และเสียแขนเสียขาก็มีแต่ ชั้นประทวนทั้งนั้น ไม่ชั้นผู้ใหญ่เลย จะมีก็ ฮ.ตกเท่านั้น ชั้นผู้น้อยสิทธิต่างๆ ก็ไม่ได้เท่าที่ควรจะได้ ถูกตอนกันอยู่เลื่อย แล้วก็โครงการเออรี่ ก็ถูกกัน/ถูกตอนอีก แล้วจะอยู่กันได้อีกหรือ