นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
18 มิถุนายน 2555 17:07
#77920

ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยมีข้อกำหนด เฉพาะผู้มีปัญหาสุขภาพ...ในกรณีที่บุพการีป่วยต้องดูแล......ก็ตัดสิทธิเลยหรือ ???

เนื่องจาก....ก็มีการลาอยู่บ่อยๆๆ