นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
21 มิถุนายน 2555 13:31
#77998

ER ปี๕๖ของ มอ.จะเน้นผู้ที่มีปํญหาสุขภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งค.บ.ม วางกรอบจำนวนเงินสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน ไว้ ๕ ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ออกได้ประมาณ ๑๒-๑๕ คน ขอถามข้อสงสัยดังนี้

1. เงินสิทธิประโยชน์ 5 ล้านบาทได้มาจากเงินอะไร

2. หากผู้มีปัญหาสุขภาพมีไม่ถึง 12-15 คน จะพิจารณาอย่างไร ไม่ทราบว่าได้คิดแนวทางต่อไปหรือไม่

3. หากไม่มีปัญหาสุขภาพก็หมดสิทธิในการยื่นใช่ไหม