นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2)

Ico48

เทคนิคการย่อเรื่องนี้สามารถปรับใช้กับการจดรายงานการประชุมได้ค่ะ  หากต้องการชำนาญพิเศษเรื่องนี้ต้องมาฝึกงานเรื่องนี้ที่คณะทรัพยฯค่ะ