นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยด้านของผู้เขียนบล็อก (ต่อเนื่องมาจากบันทึกของ “คนธรรมดา”)--

Ico48
  • มีแนวร่วมแบบนี้..รู้สึกไม่โดดเดี่ยว..มีกำลังใจที่จะทำสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ..
  • ขอบคุณ "คนข้างหลัง" คุณ "อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา" และพี่ "อัมพร" มากค่ะ..