นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Good morning

Ico48
Kathi Noodee (Recent Activities)
24 June 2012 23:35
#78072

ตื่นเช้า แล้วนอนต่อนี่นับม้ัยอ่า

เนื้อหาเต็ม: Good morning