นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมกู้ไฟล์

Ico48

ต้องถอด HD ไปเสียบเครื่องอื่นก่อนด้วยหรือเปล่า เพราะลบไฟล์ใน folder Windows ไปแล้ว

หรือถ้ายังทำงานได้ การลงโปรแกรมใหม่โอกาสที่จะไปทับตำแหน่งของไฟล์ที่ถูกลบไปก็น่าจะมี

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: โปรแกรมกู้ไฟล์