นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมกู้ไฟล์

Ico48
บุญศิริ [IP: 172.27.17.168]
06 กรกฎาคม 2555 09:24
#78341

อีกตัวที่เคยใช้ก็คือ  recuva   เว็บไซต์  http://www.piriform.com/recuva  ครับ  เป็น freeware เช่นกัน

เนื้อหาเต็ม: โปรแกรมกู้ไฟล์