นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พระราชดำรัสในหลวงของเราที่รักเทิดทูน..มอบให้แก่พวกเราในการทำงานร่วมกัน

Ico48
เทิดมาตุภูมิ [IP: 223.204.9.15]
12 กรกฎาคม 2555 11:34
#78585

พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน

ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก

ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้

พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร

ไม่ว่าจะจนหรือรวย

พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน

เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์

ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท

พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์

ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ