นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขเล็กๆ ความทุกข์น้อยๆ

Ico48

เขียนได้อารมณ์ เหมือนคุยอยู่ด้วยใกล้ๆ เลยค่ะ

ความสุข...บางครั้งความสุขก็มาจากความทุกข์ นั่นเอง

กินใจจริงๆ