นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขเล็กๆ ความทุกข์น้อยๆ

Ico48

ที่พอหาได้บ้างคร้ันก่อนเก่า ก้อเพื่อนๆน่านแหล่ะ อย่างอื่นอย่าได้ถามถึง ลืมหมดแล้ว โหสิ