นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ซ่อม Scanning Electron Microscope (Quanta 400) วันที่ 3

Ico48
MK (Recent Activities)
24 July 2012 09:36
#79130

ServiceMan เป็นกำลังหลักครับงานนี้ ผมช่วยหาแหล่งที่จะซื้อหม้อแปลงความถี่สูงให้ ซึ่งคาดว่าหม้อแปลงน่าจะเสียครับ