นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แร่ใยหิน: ภัยใกล้ตัวที่เราควรรู้

Ico48
MK (Recent Activities)
04 August 2012 15:32
#79472

อ่านดูแล้วน่าอันตราย เลยอยากรู้ว่าจะวัดปริมาณแร่ใยหินในอากาศได้อย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงหรือหาทางป้องกันไม่ให้เข้าสู่ปอด