นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Morning glory ...แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้รั้งที่ 20

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
08 August 2012 12:10
#79580

จะไปถ่ายรูป ด้วยค่ะ และจะเอามาแชร์ด้วย

รอชมนะคะ