นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รักแม่นะ จุ๊บ จุ๊บ

Ico48

แม่ลูกผูกพัน ซึ้งมากๆ

เนื้อหาเต็ม: รักแม่นะ จุ๊บ จุ๊บ