นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมกู้ไฟล์

Ico48
dhiti somwatcharajit [IP: 49.48.154.123]
12 August 2012 17:21
#79742

ขอบคุณที่่แบ่งความรู้ให้

เนื้อหาเต็ม: โปรแกรมกู้ไฟล์