นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตลาดแนวใหม่

Ico48

เยี่ยมครับ...ไม่เสียชื่อท่านประธาน CSR แห่งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จริง ๆ

เนื้อหาเต็ม: การตลาดแนวใหม่