นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถ้าคุยกันตั้งแต่แรก

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
21 August 2012 21:32
#79951

"ถ้าคุยกันตั้งแต่แรก" คงได้แต่งแล้ว