นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเกษตรยุคต่อไป ต้องเพิ่มค่าความเป็นไท(ย)

Ico48
saowanit [IP: 171.6.170.130]
28 สิงหาคม 2555 12:41
#80034

like ค่ะ ช่วยๆกันเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เริ่มที่นักศึกษาของเราก่อน ให้เขาได้มีโอกาสคิดเป็นทำเป็นให้ได้แสดงความคิดเห็นมากๆ โดยเฉพาะในเรื่องการเกษตรที่เขายังมีความคิดว่าไม่เห็นต้องเรียนมากเพราะพ่อแม่ปู่ย่าก็ทำเกษตรได้ เขาไม่คิดว่าที่เรียนนี้จะช่วยยกระดับการเกษตรให้ดีขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยอย่างมาก