นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หมอนัด

Ico48

ทฤษฎีน่ะมีแน่แต่ปฏิบัตินี่สิชักจะแย่แล้วใช่หรือเปล่า camera

เนื้อหาเต็ม: หมอนัด