นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หมอนัด

Ico48
camera [IP: 192.168.39.7]
01 กันยายน 2555 14:09
#80162

ถูกต้องแล้วค่ะ...คุณ pompom

เนื้อหาเต็ม: หมอนัด