นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร เดือนตุลาคม 2555

Ico48

ฝากน้องใหม่ ไว้ในใจเพื่อนสมาชิกด้วยนะคะ....

มาช่วยเพิ่มกำลังใจ ให้แก่น้องใหม่ ของ "กจ."

ด้วยนะคะ...

อิ...อิ...