นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่ายนรก Auschwitz concentration camp

Ico48
อัจฉราภรฌ์สุพิมพ์ [IP: 223.206.16.76]
06 กันยายน 2555 18:49
#80290

bhnuhn bk nmbiu jbk m bi ubik mb, mblv ibo0 kb mbj hlm,k nhbkmnjkhkmjkhjknmbhjb,mn,m,mkmj,m,mjn bvgbn nm,l.kl.,llmikm,muhbhjbhgyghjbkjkmkjnuijhjkbfytgjkhkybghuibtgj

เนื้อหาเต็ม: ค่ายนรก Auschwitz concentration camp