นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การมีชีวิตอยู่ คือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

Ico48

ผู้ไม่เคยมีความรัก จะไม่รู้จักอานุภาพของความรัก

อิ...อิ...